Welkom op de website van GO-alert

 

GO-alert is een initiatief van een aantal enthousiaste inwoners van Goeree-Overflakkee.
 
Het bestaat uit een 50-tal WhatsApp groepen verdeeld over het gehele eiland.
Het doel is om mensen met elkaar in verbinding te stellen en op die manier te zorgen voor een veilige
leefomgeving.
We worden hierin ondersteund door de gemeente Goeree-Overflakkee en het team wijkagenten.
 
WhatsApp buurtpreventie is een uiterst effectieve vorm van buurtpreventie gebleken. 
Dit is goed op te maken uit de inbraakcijfers van de gemeente. Sinds de invoering van de buurtpreventie is het aantal (poging tot) inbraken met ongeveer 60% gedaald!
Het maakt inwoners bewuster van hun omgeving en creëert meer sociale cohesie in de wijken.
 
Word nu deelnemer en help mee uw eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder te maken.